Методична серія - Всесвітня історія.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2005р.
Ціна:
Всесвітня історія.
Тригуб П.М.
Посібник містить необхідні матеріали для вивчення курсу всесвітньої історії: концепцію, календарний план, навчальну програму, плани семінарських занять, літературу, а також методичні поради до них, хронологічну таблицю, запитання і завдання для самостійного опрацювання лекційного курсу та для контрольної перевірки знань, вимоги до написання рефератів, питання для комплексних контрольних робіт, словник дисципліни, збірник карт.
Призначений для студентів спеціальностей "Політологія" та "Міжнародні відносини".

1
1. Концепція курсу
2
2. Календарний план вивчення курсу (спеціальність “Міжнародні відносини”)
3
3. Шкала рейтингової оцінки знань
Аудиторні заняття
4. Перший триместр
5. Другий триместр
6. Третій триместр
7. Другий триместр(для політологів)
8. Загальні методичні поради
9. Семінар 1
10. Семінар 2
11. Семінар 3
12. Семінар 4
13. Семінар 5
14. Семінар 6
15. Семінар 7
16. Семінар 8
17. Семінар 9
18. Семінар 10
19. Семінар 11
20. Семінар 12
21. Семінар 13
22. Семінар 14
23. Семінар 15
24. Семінар 16
25. Семінар 17
26. Семінар 18
27. Семінар 19
Самостійна робота для студентів
28. І триместр (для міжнародників і політологів)
29. Другий триместр (для політологів)
30. Питання для проведення колоквіуму (для міжнародників і політологів) 1
31. 2 триместр
32. Теми рефератів
33. Методичні вимоги до написання рефератів
34. Зразок оформлення титульного листа реферату
35. Завдання для аналітичного огляду преси (для міжнародників)
36. Методичні рекомендації
Підсумковий контроль
37. Питання до заліків та іспитів, тестові завдання
38. Залікові тести для міждународніков(ІІ триместр)
39. Іспитові питання для політологів (ІІ триместр) і міжнародників (ІІІ триместр)
40. Хронологічна таблиця.Перший період: з найдавніших часів до кінця ХVIII ст
41. Другий період: ХІХ – початок ХХІ ст.
42. Синхроністичні таблиці
43. Питання до комплексної контрольної роботи
44. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи
Словник дисципліни
45. Словник
ДОДАТКИ.Карти із всесвітньої історії
46. № 1. Передня Азія та Єгипет
47. № 2. Стародавні Індія та Китай
48. № 3. Греко-перські війни
49. № 5. Зростання території Римської республіки у III-II ст. до н.е.
50. № 6. Зростання території Римської імперії у І ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.
51. № 10. Реформація в Європі в ХVI ст.
52. № 11. Держави Європи в середині ХVII ст
53. № 13. Карта світу наприкінці ХVIII ст.
54. № 14. Європа у 1794-1815 рр.
55. № 15. Країни Європи у 1815-1847 рр.
56. № 16. Країни Європи у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
57. № 17. Завершення територіального поділу світу на початку ХХ ст.
58. № 18. Перша світова війна 1914-1918 рр.
59. № 19. Політична карта світу після Першої світової війни (на 1923 р.).
60. № 20. Країни Європи у 30-ті рр. ХХ ст.
61. № 22. Друга світова війна. Воєнні дії з 1 вересня 1939 р. по 22 червня 1941 р.
62. № 23. Друга світова війна. Воєнні дії з 22 червня 1941 р. по 19 листопада 1942 р.
63. № 24. Друга світова війна. Воєнні дії з 19 листопада 1942 р. по 9 травня 1945 р.
64. № 25. Міжнародні відносини після Другої світової війни. 1945-2003 р.
65. № 27. Розпад світової колоніальної системи.
Зміст
66. Зміст