Методична серія - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МОНІТОРИНГ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”.

ББК 28.088
Г 83
УДК 504.064.3(07)
Друкується за ухвалою Вченої ради МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 9(41) від 15.06.2006 р.)
Рецензенти:
І.М.Рожков – кандидат біологічних наук, доцент, зав. кафедри Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського
О.А.Сирота – кандидат технічних наук, зав. кафедри техногенної безпеки Миколаївського державного гуманітарного університету
ім. Петра Могили
Григор’єва Л.І., Томілін Ю.А.
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи
з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – Вип. 47. – 28 с.
Дано рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Моніторинг навколишнього середовища” за спеціальністю 7.07.0801 “Екологія та охорона навколишнього середовища”. Розглянуто принципіальні питання щодо порядку організації і проведення моніторингу навколишнього середовища. Наведено вимоги до курсової роботи та систему оцінювання виконання роботи.
Рекомендовано для впровадження в навчальний процес при викладанні курсу “Моніторинг навколишнього середовища”. Може бути корисним екологам, біологам та фахівцям у сфері екологічної безпеки.

Нічого не знайдено