Методична серія - Політичні режими і політичні системи сучасності.

ББК 66.01
К93
УДК 32 (075.8)
Рекомендовано до друку кафедрою політичних наук МДГУ ім. П. Могили (протокол № 4 від 30 грудня 2004 року)
Курілло В.Є.
Політичні режими і політичні системи сучасності: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – Вип. 24. –108 с.
Навчально-методичніматеріали містять тематику лекцій, плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи студентів, теми рефератів, питання до заліку, словник з навчальної дисципліни та схеми, що уточнюють основний зміст базових тем, питання до іспиту з курсу. Вони мають на меті полегшити вивчення студентами курсу, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами. Призначені для викладачів та студентів вищого навчального закладу, активістів політичних партій, а також всіх, хто цікавиться питаннями сучасних політичних систем та політичних режимів.1. Титулка
2. Концепція курсу
3. Тематичний та погодинний план курсу
4. Програма курсу
5. Методичні рекомендації та завдання для підготовки догрупових занять
6. План самостійної роботи з курсу
7. Теми для самостіних робіт
8. Питання до іспиту
9. Словник до курсу
10. Методичні таблиці