Методична серія - Соціальна політика: Методичні рекомендації.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2004р.
Ціна:
Соціальна політика: Методичні рекомендації.
Фесенко А.М.
Методичні рекомендації містять концепцію, тематику та основні завдання курсу "Соціальна політика", розкривають його зміст і характерні наголоси. Пропонуються теми лек¬ційних і плани семінарських занять, тематика самостійних (реферативних) робіт студентів, а також залікові та іспитові питання.
Призначена для студентів факультету політичних наук, зокрема для спеціальності "Соціальна робота", а також для всіх, хто цікавиться питаннями соціальної політики на сучасному етапі розвитку демократичного суспільства як у зарубіжних країнах, так і в Україні.

1. Титулка
2. Концепція викладання дисципліни
3. Тематичний план лекційних занять
4. Тематичний план семінарських занять
5. Тематика реферативних робіт
6. Питання до іспиту
7. Перелік літературних джерел
8. Оцінювання самостійної роботи студентів
9. Словник
10. Зміст