Методична серія - Загальна та соціальна педагогіка: Програма та навчаль¬но-методичні матеріали.

Навчальний посібник
Рекомендовано МОНУ
М’яка палітурка
2005р.
Ціна:
ISSN 1811-492Х
Загальна та соціальна педагогіка: Програма та навчаль¬но-методичні матеріали.
Букач М.М.
Методичні рекомендації з курсу „Загальна та соціальна педаго¬гіка" мають за мету дати майбутнім соціальним працівникам загальну та спеціальну педагогічну підготовку для ефективного вирішення завдань у подальшій професійній діяльності.

Вступ
1. Концепція викладання дисципліни
2. Погодинний план лекційних занять
3. Тематичний план лекційних занять
4. Тематичний план семінарських занять
5. Запитання до іспиту
6. Соціально-педагогічний словник
7. Соціально-педагогічна діяльність (у схемах і таблицях)
Хрестоматія соціально-педагогічної діяльності
8. Функції та соціальні ролі соціального педагога
9. Соціалізація як соціально-педагогічне явище
10. Методика роботи соціального педагога з родиною
11. Родина як фактор виховання
12. Взаємини в родині (анкета)
13. Соціальний паспорт сім’ї
14. Соціальний паспорт сім'ї групи ризику
15. Види та причини конфліктів
16. Причини конфліктів між педагогами й учнями
17. Основні функції педагогічного спілкування
18. Правила педагогічного спілкування
19. Рівні спілкування
20. Зони спілкування
21. Важливість і практичне значення культури спілкування
22. Вправи для самопідготовки вчителя з розвитку вмінь педагогічного спілкування
23. Вивчення особистості проблемної дитини
24. Домінуючі напрями й умови в роботі з важкими дітьми
25. Соціальна дезадаптація педагогічно запущених дітей
26. Класифікація асоціальних підліткових груп
27. Методи зняття несприятливого стану
28. Ситуація успіху
29. Психолого-медико-педагогічна реабілітація
Зміст
30. Букач М.М. Зміст