Методична серія - КРИМІНОЛОГІЯ 2

Методичні рекомендації призначено для студентів, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Правознавство». У виданні наведено план занять, основні терміни, завдання для практичних занять та індивідуально-навчальної роботи студентів.
Зміст
1. Зміст
ВСТУП
2. ВСТУП
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
РОЗДІЛИ
4. Тема 1. Поняття, предмет, метод та система кримінології
5. Тема 2. Історія розвитку та сучасний стан кримінології
6. Тема 3. Злочинність та її основні характеристики
7. Тема 4. Причини та умови злочинності
8. Тема 5. Кримінологічне вчення про особу злочинця
9. Тема 6. Організація і методика кримінологічних досліджень
10. Тема 7. Загальні проблеми попередження злочинності в Україні
11. Тема 8. Загальні засади протидії злочинності в Україні
12. Тема 9. Кримінологічне прогнозування та планування боротьби зі злочинністю
13. Тема 10. Кримінологічна характеристика та попередження злочинності неповнолітніх
14. Тема 11. Кримінологічна характеристика та попередження насильницьких злочинів
15. Тема 12. Кримінологічна характеристика та попередження професійної злочинності
16. Тема 13. Кримінологічна характеристика та попередження організованої злочинності
17. Тема 14. Кримінологічна характеристика та попередження загальнокримінальної корисливої злочинності
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
18. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
19. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ