Методична серія - ВСТУП ДО ПОЛІТОЛОГІЇ

Методичні рекомендації містять тематику лекцій, плани практичних занять та методичні вказівки до них, тематику самостійної роботи студентів, практичні завдання, питання до іспиту. Вони розраховані на первинне ознайомлення студентів зі спеціальністю «Політологія».
Призначено для студентів першого курсу, які навчаються за спеціальністю «Політологія».

Зміст
1. Зміст
РОЗДІЛИ
2. Концепція викладання дисципліни
3. Опис навчальної дисципліни
4. Структура навчальної дисципліни
5. Тематичний план лекцій
6. Плани семінарських занять
7. Питання до іспиту
8. Система оцінювання роботи студентів з дисципліни
9. Рекомендована література
10. Словник
11. Відповідність підсумкових триместрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS