Методична серія - Управління процесами логістики

Методичні рекомендації включають конспект лекцій, теоретичні та практичні завдання для виконання як в аудиторії, так і для самостійної роботи, матеріали підсумкового контролю.
Структура відповідає змісту програми курсу «Управління процесами логістики» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства».
Зміст
1. Зміст
Лекція 1. Сутність логістичного підходу в економіці
2. Лекція 1. Сутність логістичного підходу в економіці
Лекція 2. Логістика закупівлі
3. Лекція 2. Логістика закупівлі
Лекція 3. Логістика запасів
4. Лекція 3. Логістика запасів
Лекція 4. Виробнича логістика
5. Лекція 4. Виробнича логістика
Лекція 5. Транспортна логістика
6. Лекція 5. Транспортна логістика
Лекція 6. Складська логістика
7. Лекція 6. Складська логістика
Лекція 7. Розподільча логістика
8. Лекція 7. Розподільча логістика
Індивідуальні завдання
9. Індивідуальні завдання
Питання для самоконтролю
10. Питання для самоконтролю
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
11. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
Контрольні тести
12. Контрольні тести
Основні терміни і поняття
13. Основні терміни і поняття
Список рекомендованої літератури
14. Список рекомендованої літератури