Методична серія - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» Випуск 185

УДК 658.5
ББК 65.9

Друкуєься за ухвалою вченої ради ЧДУ ім. Петра Могили
(протокол № 7 від 13.01.2011 року)

Рецензенти:
В. В. Горлачук – д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки
підприємства Чорноморського державного університету імені
Петра Могили.
І. Г. Яненкова. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства
Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

Міцкевич Н. В. Методичні рекомендації для само-стійної роботи з дисципліни «Організація виробництва» /
Н. В. Міцкевич. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2012. – Вип. 185. – 52 с. (Методична серія).

УДК 658.5
ББК 65.9

© Міцкевич Н. В., 2012
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2012
«ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА» Випуск 185
1. Н. В. Міцкевич МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА»