Методична серія - Методичні вказівки до написання курсової роботи з основ економічної науки

УДК 330.1 (079)
ББК 65
П 14

Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 7 від 13.01.2011 р.)
Рецензент:
Простяков М. Г., завідувач кафедри економічної теорії Національного університету кораблебудування ім. адмірала С. О. Макарова, к.е.н., професор НУК.Палехова В. А.Методичні вказівки до написання курсової роботи з основ економічної науки : [для самостійного вивчення] / В. А. Палехова. – Миколаїв :Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. –Вип. 97. – 32 с. (Методична серія).
ISSN 2075-6771.

Методичні вказівки до написання курсової роботи адресовані студентам факультету економічних наук.Пропонується орієнтовна тематика курсових робіт,поради до організації праці при написанні, вимоги щодо оформлення.

УДК 330.1 (079)
ББК 65
© Палехова В. А., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
П 14

ISSN 1811-492Х

Зміст
1. Зміст
Значення курсової роботи. Основна мета
2. Значення курсової роботи. Основна мета
Порядок виконання роботи
3. Порядок виконання роботи
Структура курсової роботи
4. Структура курсової роботи
Загальні вимоги до обсягу курсової роботи
5. Загальні вимоги до обсягу курсової роботи
Оформлення курсової роботи
6. Оформлення курсової роботи
Правила цитування та оформлення списку використаної літератури
7. Правила цитування та оформлення списку використаної літератури
Додаток А. Приблизна тематика курсових робіт з основ економічної науки
8. Додаток А. Приблизна тематика курсових робіт з основ економічної науки
Додаток Б. Джерела інформації в мережі Інтернет
9. Додаток Б. Джерела інформації в мережі Інтернет
Додаток В. Зразок оформлення титульної сторінки
10. Додаток В. Зразок оформлення титульної сторінки
Додаток Г. Зразок оформлення змісту роботи
11. Додаток Г. Зразок оформлення змісту роботи
Додаток Д. Оформлення сторінки тексту
12. Додаток Д. Оформлення сторінки тексту
Додаток Е. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел
13. Додаток Е. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел