Методична серія - ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ

УДК 344.77(076)
ББК 67.99.3
К 14

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 17 від 17.02.2011 року)
Рецензент:
Жуков Ю. Д., д.т.н., проф., завідувач кафедри приладо будування Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова.

Казарєзов А. Я. Промислова власність : [методичні рекомендації для самостійного вивчення] / А. Я. Казарєзов, А. Ф. Галь. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 97. – 68 с. – (Методична серія для самостійного вивчення).
Методичні рекомендації присвячено студентам усіх спеціальностей денної, заочної та денно-вечірньої форм навчання, які вивчають елементи інтелектуальної власності. Посібник містить стислий конспект лекцій за темами, перелік рекомендованої літератури, теми для написання рефератів.

УДК 347.77(076)
ББК 67.99.3
© Казарєзов А. Я., 2011
© Галь А. Ф., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
К 14
Зміст
1. Зміст
Вступ
2. Вступ
Промислова власність
3. Промислова власність
Відкриття
4. Відкриття
Винахід
5. Винахід
Службова таємниця
6. Службова таємниця
Топологія інтегральних мікросхем
7. Топологія інтегральних мікросхем
Селекційні досягнення
8. Селекційні досягнення
Товарний знак
9. Товарний знак
Перелік використаних джерел
10. Перелік використаних джерел
Перелік тем для рефератів
11. Перелік тем для рефератів
Вимоги до реферату
12. Вимоги до реферату