Методична серія - МІКРОЕКОНОМІКА

ББК 65.01
В 33
УДК 330.101.542(07)

Рекомендовано до друку Вченою радою МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 1(43) від 07.09.2006).

В 33

Верланов Ю.Ю. Мікроекономіка: Навчальний посiбник. Для самостійного вивчення. – Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2006. − 172 с.

ББК 65.01

Матеріал навчального посібника містить конспект лекцій з дисципліни, завдання для перевірки знань. Посібник призначено для студентів, що навчаються за економічними спеціальностями, крім спеціальності “Економічна теорія”.

© Верланов Ю.Ю., 2006
© МДГУ ім. П. Могили, 2006
1. Зміст