Методична серія - Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл

УДК 376.3-053.4-056.313:7
ББК 74.3
Б 73

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти (протокол № 6 від 22.12.2010 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 6 від 11.02.2011 р.)

Рецензенти:
Букач Микола Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри соціальної роботи і
педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили Калініна Лариса Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної та психологічної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Богданцева І. П.
Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл «Арт-терапія» 1-4 класи : методичні рекомендації /І. П. Богданцева. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 136 с. (Методична серія)
У навчально-методичних рекомендаціях розкриваються питання практики арт-терапії і дається комплексне уявлення про арт-терапію як навчальну дисципліну та метод прогресивної психолого-
педагогічної допомоги в реабілітаційно-корекційній, педагогічній і соціальній роботі, яка сприяє формуванню здорової і творчої особистості.
Програма та поурочні методичні рекомендації призначаються студентам педагогічного, психологічного, психолого-соціального факультетів вищих навчальних закладів, практичним психологам,
учителям початкових класів інтенсивної педагогічної корекції,соціальним працівникам та інших спеціалістів сфер освіти,навчання, охорони психічного здоров’я.

УДК 376.3-053.4-056.313:7
ББК 74.3

© Богданцева І. П., 2011
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2011
Зміст
1. Зміст
Пояснювальна записка
2. Пояснювальна записка
Тематика навчального матеріалу 1-го класу
3. Загальна тема. Подорож у світ природи
Тематика навчального матеріалу 2-го класу
4. Загальна тема. Я та світ навколо мене
Тематика навчального матеріалу 3-го класу
5. Загальна тема. Таємниці довкілля
Тематика навчального матеріалу 4-го класу
6. Загальна тема. Пошук прекрасного
Додатковий матеріал
7. Додатковий матеріал
Список рекомендованої літератури
8. Список рекомендованої літератури