Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з
дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 6.030509
«Облік і аудит» / С. А. Бурлан. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2011. – Вип. 157. – 36 с. – (Методична серія).
Методична розробка підготовлена відповідно до навчальної
програми з нормативної дисципліни «Бухгалтерський облік», яка
входить до обов’язкового переліку курсів навчання студентів
спеціальності «Облік і аудит».
Методичні вказівки містять пояснювальну записку, рекомендації
до виконання окремих розділів курсової роботи та вимоги до її
оформлення, список рекомендованої літератури, а також додатки.
Передбачені етапи курсової роботи дають можливість відповідно
до запропонованих конкретних господарських ситуацій скласти
облікові регістри, визначити собівартість реалізованої продукції та
фінансові результати, сформувати фінансову звітність та проаналізувати
на її основі фінансовий стан підприємства.
УДК 657(076)
ББК 65.052

1. Бурлан С. А.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання курсової роботи
з дисципліни «Бухгалтерський облік»
для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»