Методична серія - РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Реалізація технології комплексної диференціації навчання
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей
вищих навчальних закладів : [методичні рекомендації] /
Л. В. Шерстюк [наук. редактор Р. О. Гришкова]. – Миколаїв :
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 153. – 48 с. –
(Методична серія).
У методичних рекомендаціях висвітлено питання сутності та
поетапної реалізації технології комплексної диференціації навчання
іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей вищих
навчальних закладів. На основі теоретичного аналізу та дослідно-
експериментальної роботи визначено систему завдань з урахуванням
диференціації іншомовного дидактичного матеріалу та диференціації
навчання спілкування іноземною мовою та міжпредметної координації
у навчанні фахових дисциплін та професійно спрямованої іноземної
мови.
Методичні рекомендації призначено для викладачів іноземних
мов та студентів нефілологічних спеціальностей, які вивчають
іноземні мови у вищих навчальних закладах.
УДК
ББК
378.14:811.111
74.58

1. Л. В. ШЕРСТЮК
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ