Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту дипломної роботи на
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» зі спеціальності 7.060101
за напрямом «Право»

Методичні вказівки з підготовки і захисту дипломної
роботи студентами юридичного факультету зі
спеціальності 7.060101 за напрямом «Право» / Д.С. Січко,
Л.В. Мамчур, С.Г. Ковальова. – Миколаїв: Видавництво
ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 139. – 44 с.
(Методична серія)
Методичні вказівки призначені для студентів юридичного
факультету з метою раціональної і ефективної організації
процесу написання та захисту дипломної роботи. Вказівки
містять систему єдиних вимог, роз’яснень і рекомендацій
щодо вибору та затвердження теми, співпраці з науковим
керівником на різних етапах виконання дипломної роботи,
визначення її структури, змісту, обсягів, а також встановлюють
обов’язкові для виконання вимоги до оформлення, рецензування
та захисту дипломної роботи.
УДК 34(079.2)
ББК 67

1. Д.С. Січко, Л.В. Мамчур, С.Г. Ковальова
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з підготовки і захисту дипломної роботи на
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Спеціаліст» зі спеціальності 7.060101
за напрямом «Право»