Методична серія - МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з латинської мови
для студентів І курсу спеціальності
«Фізична реабілітація»

Методичні вказівки з латинської мови для студентів
І курсу спеціальності «Фізична реабілітація». – Миколаїв:
Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 135. – 48 с.
(Методична серія)
«Методичні вказівки з латинської мови для студентів
І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» створений для
студентів факультету медико-екологічних наук та містить
тематичний план, матеріал необхідний для засвоєння латинської
медичної термінології, завдання до тем, тести для перевірки
знань студентів, латинські прислів’я та афоризми.
УДК 811.124(07)
ББК 81.2

1. Попова Л.Г.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
з латинської мови
для студентів І курсу спеціальності
«Фізична реабілітація»