Методична серія - Методичні вказівки

Методичні вказівки до оформлення текстової
документації та кваліфікаційних робіт з дисциплін,
закріплених за факультетом комп’ютерних наук /
Укладачі Ю. А. Батрак, М. В. Донченко, І. М. Журавська,
М. Т. Фісун під заг. ред. М. Т. Фісуна. – Миколаїв:
Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 128. –
44 с. (Методична серія)
Методичні вказівки містять рекомендації щодо оформлення
звітних текстових документів: рефератів, лабораторних
робіт, курсових робіт, самостійних робіт та випускних
кваліфікаційних робіт.
Призначено для студентів різних спеціальностей практично
всіх факультетів університету в межах дисциплін, закріплених
за кафедрами факультету комп’ютерних наук.
УДК 004(07)
ББК 32.97я73

1. Батрак Юрій Артемович,
Донченко Михайло Васильович,
Журавська Ірина Миколаївна,
Фісун Микола Тихонович
Методичні вказівки