Методична серія - МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Науково-методичні рекомендації
до семінарських занять

Муніципальний менеджмент: Науково-методичні реко-
мендації до семінарських занять. – Миколаїв: Видавництво
ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Вип. 124. – 56 с. (Методична
серія)
Науково-методичні рекомендації до семінарських занять
з курсу «Муніципальний менеджмент» містять теми лекцій,
плани семінарських занять, проблеми для обговорення,
контрольні питання, завдання для самостійного виконання,
вимоги до написання та тематику контрольних робіт,
рефератів, наукових статей, контрольні питання до іспиту,
список літератури.
Науково-методичні рекомендації мають на меті полегшити
вивчення студентами курсу «Муніципальний менеджмент»,
активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому
оволодінню програмними матеріалами.
Призначені для слухачів Інституту державного управління
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
зі спеціальностей «Адміністративний менеджмент», «Економіка»,
«Правове забезпечення», «Світова та європейська інтеґрація».
УДК 352.07(07)
ББК 67.99(2)061.2

1. Євтушенко О.Н., Гриськова А.М.
МУНІЦИПАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Науково-методичні рекомендації
до семінарських занять