Методична серія - МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
З КУРСУ “ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО.
АНГЛОМОВНІ КРАЇНИ”

Методичні рекомендації з курсу “Лінгвокраїнознавство.
Англомовні країни” – Миколаїв: Вид-во МДГУ
ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 114. – 96 с. (Методична
серія)
Методичні рекомендації з курсу ”Лінгвокраїнознавство.
Англомовні країни” призначені для студентів фахових
факультетів вищих навчальних закладів України. Вони
передбачають не тільки формування у студентів, що
вивчають іноземну мову, необхідних іншомовних навичок
та вмінь, але й знайомлять їх через мову з культурою
країни, її традиціями, історією та сучасністю.
ББК 81
УДК 81’ (=111)

Нічого не знайдено