Методична серія - Дипломна робота "Соціальна робота"


1. Вступ.Дипломне дослідження як навчально-наукова кваліфікаційна робота
2. Розділ 1. Основні етапи підготовки дипломної роботи
3. Розділ 2. Структура дипломної роботи
4. Розділ 3. Вимоги до літературного та технічного оформлення дипломної роботи
5. Розділ 4. Підготовка до захисту і захист дипломної роботи
6. Розділ 5. Основні критерії оцінювання дипломної роботи
7. Список використаної літератури та додатки