Методична серія - ОПОРНІ КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “Основи правознавства”(Випуск 11)

УДК 34(07)
ББК 67
Б 82

Рекомендовано до друку радою юридичного факультету (протокол № 10 від 29.01.2008 р.).

Б 82

Борисов І.В. Опорні конспекти лекцій з дисципліни “Основи правознавства”. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 11. – 116 с. – (Доуніверситетська підготовка).

УДК 34(07)

ББК 67

ЗМІСТ
1. ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
2. ПЕРЕДМОВА
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
ЛЕКЦІЯ 1
4. ЛЕКЦІЯ 1
ЛЕКЦІЯ 2
5. ЛЕКЦІЯ 2
ЛЕКЦІЯ 3
6. ЛЕКЦІЯ 3
ЛЕКЦІЯ 4
7. ЛЕКЦІЯ 4
ЛЕКЦІЯ 5
8. ЛЕКЦІЯ 5
ЛЕКЦІЯ 6
9. ЛЕКЦІЯ 6
ЛЕКЦІЯ 7
10. ЛЕКЦІЯ 7
ЛЕКЦІЯ 8
11. ЛЕКЦІЯ 8
ЛЕКЦІЯ 9
12. ЛЕКЦІЯ 9
ЛЕКЦІЯ 10
13. ЛЕКЦІЯ 10
ЛЕКЦІЯ 11
14. ЛЕКЦІЯ 11
ЛЕКЦІЯ 12
15. ЛЕКЦІЯ 12
ЛЕКЦІЯ 13
16. ЛЕКЦІЯ 13
ЛЕКЦІЯ 14
17. ЛЕКЦІЯ 14
ЛЕКЦІЯ 15
18. ЛЕКЦІЯ 15
ЛЕКЦІЯ 16
19. ЛЕКЦІЯ 16
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
20. Нормативні джерела
21. Спеціальна література