Методична серія - Методичні вказівки до підготовки дипломної магістерської роботи зі спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища", випуск 99


УДК 504:378.2(070)

ББК 20.1
М 54
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри екології та природокористування МДГУ ім. Петра Могили (протокол № 5 (35) від 5.02.2008 р.)

Рецензенти:

Грабак Н.Х. – доктор сільськогосподарських наук,

професор. Лебідь С.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент.

Єлисєєв В.В. – кандидат технічних наук, доцент.

М 54

Методичні вказівки до підготовки дипломної магістерської роботи зі спеціальності “Екологія та охорона навколишнього середовища” / Укл. В.В. Добровольський. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – Вип. 99. – 24 с.

1. Зміст
2. Передмова
3. Загальні вимоги
4. Вимоги до змісту розділів роботи
5. Оформлення дипломної роботи
6. Організаційні питання
7. Додаток 1
8. Додаток 2
9. Додаток 3
10. Додаток 4
11. Методичні вказівки