Методична серія - ПРАВНИЧА ПСИХОЛОГІЯ Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання факультету післядипломної освіти

Для самостійного вивчення

Випуск 119

Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили Миколаїв – 2009

УДК 340.6
ББК 88.4я73
С 91

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 7(60) від 27 березня 2008 року).

С 91
Сущенко В.М. Правнича психологія: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання факультету післядипломної освіти. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Випуск 119. – 32 с. (Серія: Для самостійного вивчення).

УДК 340.6 ББК 88.4я73

Навчальна дисципліна “Правнича психологія” призначена для викладання студентам-випускникам факультетів післядипломної освіти вищих юридичних навчальних закладів

України і спрямована на оволодіння ними системою загальнотеоретичних та практичноорієнтованих психологічних знань, а також формування вмінь та навичок їх застосування у правничій діяльності.

Навчально-методичний посібник має на меті допомогти студенту в опануванні зазначеної навчальної дисципліни, систематизувати свої знання у процесі виконання навчальної програми.

© Сущенко В.М., 2009

© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009


ЗМІСТ
1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо опанування навчальної дисципліни
2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
3. РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
4. ТЕМИ і ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
5. ТЕМИ І ПЛАНИ ГРУПОВИХ ЗАНЯТЬ
6. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮЗНАНЬ СТУДЕНТА
7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
8. УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТА (визначення навчального рейтингу студентів)
9. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо самостійної роботи студента та належного оформлення тексту письмової роботи
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПИСЬМОВОЇ РОБОТИ
10. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
11. ІІ. ЗАДАЧІ ЗА ФАБУЛАМИ СПРАВ (для підготовки проекту постанови щодо призначення відповідної судової експертизи)
ДОДАТОК
12. ЗРАЗКИ оформлення студентом письмової роботи