Методична серія - Жінки і політика: Навчально-методичні матеріали

Ярошенко В.М. Жінки і політика: Навчально-методичні матеріали. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Вип. 74. - 60 с.

Викладені найважливіші питання курсу “Жінки і політика”, що є спеціальною навчальною дисципліною для студентів, які вивчають політичні науки як фахові.
Матеріали розроблені з урахуванням діючих навчальних планів та робочої програми курсу “Жінки і політика”.
Дане видання має сприяти студентам у повному і всебічному оволодінні важливими науково-методологічними підходами до вивчення основ теорії та практики формування гендерної рівноправності на основі паритетної участі в політичній діяльності, дотримання прав людини.
1. Вся книга Ярошенко В.М. - Жінки і політика: Навчально-методичні матеріали
2. Титул, Зміст і Вступ
3. Тематичний план дисципліни
4. Тематика лекційного курсу
5. Плани семінарських занять
6. Список літератури
7. СР, КР, теми рефератів і питання до заліку
8. Глосарій
9. Додатки