Методична серія - Методи розрахунку розгалужених електричних схем: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з електротехніки

Кубов В.І. Методи розрахунку розгалужених електричних схем: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з електротехніки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – Вип. 29. – 32 с.

Наведено вказівки до виконання лабораторних і практичних робіт з розрахунку розгалужених електричних схем постійного струму з лінійними елементами. Практичні роботи виконуються за допомогою інтерактивної навчально-тестуючої програми, шляхом розв’язання тестових завдань, що послідовно ускладнюються. На конкретних прикладах розглянуто найбільш поширені методи розрахунку: узагальнений метод Кірхгофа, метод контурних струмів, метод вузлових потенціалів, метод суперпозицій, метод еквівалентного генератора, метод перетворень.
1. Кубов В.І. Методи розрахунку розгалужених електричних схем: Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з електротехніки