Методична серія - Основи економічної теорії для студентів неекономічних спеціальностей

Методичний посібник для практичних занять
Вип. 63
У даному посібнику вміщено усні й письмові завдання та тести, що призначені для студентів І-ІІ курсу неекономічних спеціальностей для практичних занять, самостійної роботи та підготовки до заліку та/або іспиту.
1. Початок
2. Зміст і передмова
3. Тема 1. Предмет економічної теорії
4. Тема 2. Основи ринкового господарства
5. Тема 3. Товар, вартість та гроші
6. Тема 4. Ринок, його механізми та функції
7. Тема 5. Основи підприємництва
8. Тема 6. Ринки ресурсів та розподіл доходів
9. Тема 7. Ринок цінних паперів та фондова біржа
10. Тема 8. Цілі й результати національної економіки та їх вимірювання
11. Тема 9. Зростання та економічна нестабільність
12. Тема 10. Макроекономічна рівновага та її механізми
13. Тема 11. Грошовий ринок та грошово-кредитна політика
14. Тема 12. Державне регулювання та проблеми стабілізації економіки
15. Тема 13. Теорія суспільного вибору
16. Тема 14. Світове господарство та міжнародна торгівля
17. Тема 15. Міжнародна валютна система
18. Вся книга