Методична серія - Розрахунок суднової холодильної установки

Наведено зовнішні та внутрішні параметри суднових холодильних установок у залежності від району плавання судна та умов перевезення вантажів, що швидко псуються. Викладено методики розрахунку ізоляції, теплоприпливів у приміщення, що охолоджуються, та холодопродуктивності суднової холодильної установки. Надаються рекомендації щодо вибору систем охолодження та схем парокомпресорних холодильних машин, наводиться методика побудови та розрахунку циклу парокомпресорної холодильної машини. Наводяться рекомендації щодо розрахунку та добирання компресора, основних теплообмінних апаратів холодильної машини і приладів охолодження. Опи-суються основні способи регулювання температури у приміщенні, що охолоджується, наводяться схеми регулювання, автоматичного захисту та сигналізації суднових холодильних установок. Розрахунки наводяться в обсязі, достатньому для добирання відповідного обладнання, з посиланнями на літературні джерела, а в необхідних випадках доповнюються довідковими матеріалами у вигляді таблиць і графіків, ілюструються чисельними прикладами.
Методичні вказівки призначено для студентів спеціальності 8.090509 "Суднові енергетичні установки та устаткування", що вив-чають дисципліну "Холодильна, кріогенна та кондиціонуюча техніка" і виконують із неї контрольну роботу (заочна форма навчання).
Методичні вказівки також рекомендується студентам спеціальності 8.090520 "Холодильні машини та установки" при вивченні дисциплін "Теоретичні основи холодильної техніки", "Холодильна техніка та технологія" і виконанні із цих дисциплін курсових проектів.
Табл. 3, мал. 16, додатк. 11, спис. літ. – 17 найм.
1. Вся книга
2. Початок
3. Частини 1, 2
4. Частина 3
5. Частина 4
6. Частина 5
7. Частина 6
8. Додатки
9. Список літератури
10. Зміст