Методична серія - Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни "Аудит"

Бурлан С.А. Методичні рекомендації до виконання практичних занять з дисципліни “Аудит” для спеціальності 6.050104 “Фінанси”: Методичний посібник. Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – 56 с.
Кафедра фінансів і кредиту
1. Вся книга