Методична серія - Неперервна професійна освіта: теорія і практика

Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України від 25.10.2001 р., протокол № 9.
ББК 74 88 Н 34 УДК 37
Неперервна професійна освіта: теорія і практика //Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – 212 с.
ISSN 1609-8595
Науково-методичний журнал з проблем теорії, методики і практики неперервної професійної освіти адресовано науковцям, студентам, викладачам середніх, професійних і вищих закладів освіти, аспірантам, докторантам, всім, хто цікавиться проблемами педагогіки і психології неперервної професійної освіти.
© Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України
© Благодійний фонд імені Антона Макаренка


Зміст
1. Зміст
Частина І. Теоретико-методологічні проблеми неперервної професійної освіти
2. Тетяна ЛЕВЧЕНКО Концепція неперервної освіти у світовому контексті
3. Валентина СЕМИЧЕНКО Психологічні зміни педагогічних працівників і їх врахування у професійній підготовці і післядипломній освіті
4. Надія КОРСУНСЬКА Проблеми комп’ютерного навчання
5. Володимир ПУЦОВ Процес навчання в системі підвищення кваліфікації як об’єкт управління
6. Інна ТИТАРЕНКО Фахове вдосконалення вчителя в системі післядипломної освіти: теоретичний аспект
7. Сергій ФАРИНА Духовні цінності як домінанта поведінки особистості в кризових умовах
8. Надія ГОРОДНОВА Проблеми статево-рольової соціалізації підлітків у сучасній школі
Частина ІІ. Дидактика та освітні технології
9. Анатолій ДЬОМІН, Олександр ДЬОМІН Чому в навчальній діяльності є студенти пасивні і працьовиті?
10. Лариса СІГАЄВА Особистісний підхід до впровадження педагогічних технологій у підвищенні кваліфікації вчителів
11. Наталія ЛАКОЗА Роль наукового поняття у формуванні світогляду учнів: дидактичний аспект
12. Луїза ПОЛАК Ділова гра як метод активного навчання дорослих
13. Марина АРТЮШИНА Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців
14. Тамара ПОЯСОК Зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців фінансово-економічного профілю
15. Лариса СЕРГЕЄВА До питання про зміст навчальної дисципліни “Політологія” у вищому професійному училищі
Частина ІІІ. Проблеми культурології та мистецької освіти
16. Валентина РАДКЕВИЧ Ступенева професійно-художня освіта в Україні як педагогічна система
17. Ірина МУЖИКОВА Місце та зміст образотворчої підготовки у професійній освіті майбутнього вчителя початкових класів
18. Олена КУЛЬЧИЦЬКА Професійні і психологічні якості артиста балету
Частина ІV. Порівняльна професійна педагогіка
19. Світлана РОМАНОВА Трудова адаптація особистості в теорії і практиці зарубіжної професійної освіти та соціології праці
20. Юлія КІЩЕНКО Методи викладання і форми оцінювання у системі підвищення кваліфікації учителів Англії та Уельсу
Частина V. Педагогічна спадщина А.С.Макаренка і сучасність
21. Неллі АБАШКІНА Метод вимоги в системі виховання А.С.Макаренка
22. Іоанна ГАЙДА Погляди А.Макаренка про виховання
Частина VІ. Інформація
23. Інформація