Методична серія - Педагогічний пошук: кроки до майстерності: Навчально-методичний посібник.

ББК 74.58
УДК 371.1
Р 48

Рецензенти:
Сергієнко Л.П., доктор педагогічних наук, професор
Іванов М.С., кандидат політичних наук, доцент.

Р 48 Ржепецький Л.А.
Педагогічний пошук: кроки до майстерності: Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: МФ НаУКМА, 1999. – 248 с.

У посібнику розглянуті деякі навчально-методичні підходи до висвітлення загальноосвітніх тем з історії України, української літератури, краєзнавства на прикладі особистого досвіду та дослідницької роботи.
Призначений для викладачів, вчителів, учнів, студентської молоді усіх типів шкіл.

ISBN 966-7458-21-0
© Л.А.Ржепецький, 2000
© МФ НаУКМА, 2000


Нічого не знайдено