Методична серія - Яка ти чудова, українська мова: Навчально-просвітницьке видання.

ББК 81.2 Укр
Р 48
УДК 811.161.2’27

Рецензенти:
Журецький Я.І.проректор з наукової роботи МДУ ім. В.О. Сухомлинського,кандидат педагогічних наук, доцент

Хаєцький О.П.кандидат історичних наук, доцент МДУ ім. В.О. Сухомлинського

Р 48 Ржепецький Леонід.
Яка ти чудова, українська мова: Навчально-просвітницьке видання. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2004. – 44 с.

ББК 81.2 Укр
Збірник статей про українську мову стане у пригоді учителям, учням, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться рідною державною українською мовою, її історією та проблемами у час становлення державності.
© Ржепецький Л.А., 2004
© МДГУ ім. Петра Могили, 2004Титульній аркуш
1. Титульній аркуш
2. СЛОВО ДО ЧИТАЧА
3. ВІД КРАСИ СЛОВА –
4. ПРО КРАСУ І СИЛУ СЛОВА
5. МОВНІ СКАРБИ НАРОДУ
6. ЯК МИ ГОВОРИМО,
7. НЕ ВІДАЮТЬ, ЩО ТВОРЯТЬ
8. ІВАН ОГІЄНКО ПРО РІДНУ МОВУ
9. НЕ ПРАВДА РОДИТЬ МОВУ,
10. ПЕРШООСНОВА І НОСІЙ КУЛЬТУРИ
11. МОВА – ЦЕ ДОЛЯ НАШОГО НАРОДУ
12. РІДНЕ СЛОВО
13. УСЕ НА СВІТІ – ВІД ЛЮБОВІ
14. СПИСОК ВИКОР
15. ЗМІСТ
16. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА