Курс лекцій - КУРС ЛЕКЦІЙ З КРИМІНАЛІСТИКИ. ВИПУСК 186.

Викладено історію зародження мікрооб’єктологічних
знань, їх термінологічні проблеми, властивості, механізм
утворення та класифікацію мікрооб’єктів. Окрему увагу
приділено поняттю мікрооб’єктології як часткового кримі-
налістичного вчення, визначенню його міжнаукового статусу.
Для студентів і викладачів юридичних вузів і практичних
співробітників антиделіктних органів.
ОСНОВИ МІКРООБ’ЄКТОЛОГІЇ.
1. КИРИЧЕНКО О.А. ОСНОВИ МІКРООБ’ЄКТОЛОГІЇ.