Чорноморський літопис - Чорноморський літопис.Випуск 5

Науковий журнал. – Миколаїв :Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2012. – Вип. 5. – 184 с.
Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України,історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти,рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.

Зміст
1. Зміст
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2. Гайдай О.М.(Миколаїв) Цукрова промисловість як складова частина землеробської культури: історія становлення та розвитку на прикладі підприємств Харитоненків (середина ХІХ – початок ХХ ст.)
3. Івангородський К.В.(Черкаси) Землеробська культура Кримського ханства у XV – XVII ст.
4. Кухарчук О.С.(Мукачеве, Закарпатська обл.) Організація Народної Оборони Карпатська Січ – збройні сили Карпатської України
5. Кучеренко А.А.(Херсон) Політика «нової ери» Казимира Бадені
6. Матвієнко Л.В.(Миколаїв) Білозерська археологічна культура в Степовому Побужжі
7. Синявська Л.І.(Черкаси) Стан цукрової промисловості за часів української державності (1917-1919 рр.)
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ
8. Балухтіна О.М.(Запоріжжя) Еволюція монастирського землеволодіння на Півдні України у другій половині ХІХ ст. – 1917 р.
9. Котляр Ю.В.(Миколаїв) Врадіївська Хліборобська республіка
10. Кузьменко І.В.(Миколаїв) Земля Херсонщини в біографії Давида Бурлюка .
11. Маслак В.І.(Кременчук, Полтавська обл.) Голод у Полтавській губернії 1833-1834 рр. та його наслідки .
12. Петровська Ю.М.(Чернігів) Спроби покращення продовольчого забезпечення населення повітовими земськими установами Чернігівської губернії в 60-90-х роках ХІХ ст
13. Посунько О.М.(Дніпропетровськ) Поміщицьке землеволодіння на Півдні України останньої чверті ХVІІІ – початку ХІХ ст.: поземельні суперечки та їх вирішення
14. Рахно О.Я.(Чернігів) Переселенська діяльність Чернігівського губернського земства .
15. Руснак О.В.(Чернівці) Становище сільського господарства Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період
16. Цецик Я.П.(Рівне) Зміни в земельних відносинах у Волинській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст
17. Шпак Ю.Г.(Запоріжжя) Місце аграрного питання в політичній боротьбі на Півдні України у 1919 р
ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В УКРАИНЕ
18. Дорошенко О.М.(Первомайск, Николаевская обл.) Жизнь и деятельность Виктора Петровича Скаржинского сквозь призму советской историографии и краеведения
19. Литвинова Т.Ф.Грищенко Е.С.(Днепропетровск) «Помещики крепостники» Южной Украины как сторонники крестьянской эмансипации: попытка преодоления историографической традиции
20. Присяжнюк Ю. П. (Черкассы) Крестьянин в антиномиях исторических культур или чего на самом деле стоять большинство научных споров
21. Шманько О. В. (Черновцы) Важнейшие открытия и исследования памятников трипольской культуры на территории Черновицкой области во второй половине ХХ – начале ХХI вв
22. Якиминская Л. В. (Первомайск, Николаевская обл.) Историографический анализ ментальности украинского крестьянства .
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
23. Бурим Д. В. (Киев) Деятельность Общества поддержки украинской науки и культуры в Германии (по материалам Архива Федеральной Земли Берлин)
24. Лаврут О. А. (Донецк) Образовательный уровень будущих студентов сельскохозяйственных высших учебных заведений периода 1920-х годов
25. Нагрибельный Я. А. (Николаев) Развитие сельскохозяйственного образования на Херсонщине во второй половине ХІХ – начале ХХ вв.
26. Никилев А. Ф. (Днепропетровск) Сельская школа Украины в 1950-х – середине 1960-х гг.: реалии положения и функционирования .
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
27. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ