Чорноморський літопис - Чорноморський літопис. Випуск 9

Науковий журнал містить публікації статей з актуальних проблем історії України та регіональної історії, історіографії історії України, історії історичної науки в Україні, розвитку української науки та освіти, рецензії, повідомлення про наукові події та заходи.
Зміст
1. Зміст
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
2. Гайдай О. М. (Миколаїв) І. Г. Харитоненко: з історії заснування династії цукрозаводчиків
3. Коваль М. В. (Київ) Тираспольський укріплений район: напередодні Великої Вітчизняної війни
4. Козирев О. С. (Миколаїв) Українське товариство «Вільна спілка» в оцінках російських революціонерів
5. Темiрова Н. Р. (Донецьк) Промислове виробництво у поміщицьких господарствах українських губерній на зламі ХІХ-ХХ ст.
6. Хитровська Ю. В. (Київ) Реформування Російської православної церкви у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення у православній періодичній пресі
7. Шугальова І. М. (Запоріжжя) Економічне забезпечення українського духовенства в ХІХ – першій чверті ХХ століття
РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ
8. Морозова О. С. (Київ), Хмель А. О. (Миколаїв) До питання про послуговування українською мовою у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
9. Різник Ю. М. (Черкаси) Діяльність поштових та поштово-телеграфних установ Правобережної України: кадри і клієнти
10. Силка О. З. (Черкаси) Вектори взаємодії повітових земств із громадськими статутними сільськогосподарськими об’єднаннями (на прикладі Золотоніського земства Полтавської губернії)
11. Синявська Л. І. (Черкаси) Вплив страйкового руху на організацію вуглевидобутку у Донбасі (1914-1917 рр.)
12. Тарасова М. Б. (Херсон) Внесок французьких емігрантів в економічний і культурний розвиток Півдня України у XIX – на початку ХХ ст. (на прикладі родин Рув’є, Вассаль, Потьє)
13. Товстоляк Н. М. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків
14. Цецик Я. П. (Рівне) Соціально-економічні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
15. Чорна Л. М. (Одеса) Промисли та ремесла сільського населення Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
ІСТОРІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ
16. Парначова Н. В. (Черкаси) Тижневик «Наше слово» як джерело вивчення суспільно-політичного життя українців у Польщі в 50-тих рр. ХХ ст.
17. Тригуб О. О. (Чернігів) Нові джерела до історії Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря у XVIII ст.
18. Чубіна Т. Д. (Черкаси) Тульчинська лінія магнатського роду Потоцьких: методологія та методи дослідження
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ
19. Богун Л. В. (Черкаси) Героїчні сторінки історії навчального закладу: почесні місії особового складу Черкаського пожежно-технічного училища як зразок патріотичного виховання та формування професійної підготовки (1980-1989 рр.)
20. Водотика С. Г., Савенок Л. А. (Херсон) Учителі Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світлі просопографії
21. Готра О. Б. (Ірпінь, Київська обл.) Постать Миколи Кащенка у контексті історії ХІХ – початку ХХ ст.
22. Малишев О. В. (Харків) Еволюція нормативно-правового регулювання системи учнівства в приватних кустарно-ремісничих майстернях УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.)
23. Савчук В. С. (Дніпропетровськ) Катеринославське наукове товариство на тлі соціально-економічних процесів у регіоні
ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ
24. Котляр Ю. В., Карпюк Я. І. (Миколаїв) Літературне дисидентство Олеся Бердника
25. Котляр Ю. В., Ярошенко С. О. (Миколаїв) Прояви кризових явищ у радянських таборах на межі 1940-1950-х рр.
26. Сінкевич Є. Г., Копилова А. В. (Миколаїв) Міжамериканська система наркоторгівлі: прибутковість й вигода або збитки та наслідки
РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ
27. Котляр Ю. В. (Миколаїв) Загадка смерті Т. Г. Шевченка
28. Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Чи потрібна українцям Україна?
НІКРОЛОГ
29. Пам’яті професора Віктора Юрійовича Ганкевича
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
30. НАШІ АВТОРИ