Довідники - Золоті зірки Миколаївщини. Енциклопедичне видання.

ББК 26.89 (2 Ук)
З 81
УДК 908 (477.73)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник для використання у середніх та вищих навчальних закладах України (Лист № 14/18.2-784 від 07.04.2005 року)

Рекомендовано до друку Вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (Протокол № 7 (29) від 10 березня 2005 року)
Рецензенти:
Шкварець В.П. – доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Шкляж Й.М. – доктор історичних наук, професор
Стремецька В.О. – кандидат історичних наук, доцент

З 81
Золоті зірки Миколаївщини: Енциклопедичне видання. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2005. – 416 с.

Видання енциклопедичного характеру складається із трьох частин, в яких вміщені свідчення про життя і діяльність Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці та Героїв України, які залишили помітний слід в історії та сьогоденні Миколаївської області.
Книга розрахована на учнівську та студентську молодь, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, учителів загаль-ноосвітніх шкіл, краєзнавців, громадських діячів та всіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

ISBN 966-336-033-Х
© МДГУ ім. Петра Могили, 2005Нічого не знайдено