Довідники - Усе про НАТО:Історія та сучасність

УДК 327.51
ББК 92
У 74

Рекомендовано до друку кафедрою державної політики і менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили (протокол №3 від28.10.2008 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 4 (68) від 12.12.2008 р.).
Довідник, підготовлений представниками навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеґрації ЧДУ імені Петра Могили у формі відповідей на питання,надає інформацію щодо історії виникнення, сучасних аспектів діяльності та організаційної структури НАТО, взаємовідносин
України з НАТО.

Рецензенти:
Ханстантинов В.О. – кандидат філософських наук, доцент,докторант
Шкляж Й.М. – доктор історичних наук, професор.
Усе про НАТО: історія та сучасність: Довідник / Укладач Багмет М.О., Дерега В.В., Іванов М.С., Громадська Н.А.,Євтушенко О.Н., Ємельянов В.М., Коваль Г.В., Лазарєва О.В.,
Ляпіна Л.А., Палагнюк Ю.В., Сорока С.В., Шатун В.Т.,Богданова Н.О., Бочкарьова Т.Ю., Верба С.М., Гладенко В.М.,Глухова Ю.Б., Гриськова А.М., Донченко Т.О., Личко Т.В.,
Лутченко Н.В., Міхель Д.О., Малікіна О.Б., Матяж С.В.,Пишна Н.С., Степанець І., Тимофєєв С.П., Яковлєва Ю. –Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.(Бібліогр. серія)

Довідник, підготовлений представниками навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеґрації ЧДУ імені Петра Могили у формі відповідей на питання,надає інформацію щодо історії виникнення, сучасних аспектів діяльності та організаційної структури НАТО, взаємовідносин
України з НАТО.
Особливу увагу приділено окремим аспектам нормативно-правової бази відносин України з Альянсом: викладені тексти деяких нормативних документів, що реґулюють процес
співробітництва нашої держави з НАТО.
Довідник розрахований на магістрантів Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили спеціальності «Світова та європейська інтеґрація», науковців, політиків, аспірантів,
а також усіх тих, хто цікавиться проблемами євроатлантичної інтеґрації України.

УДК 327.51
ББК 92

© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
Зміст
1. Зміст
ЧАСТИНА І. Історія та сьогодення НАТО
2. ЧАСТИНА І. Історія та сьогодення НАТО
Частина ІІ.Взаємовідносини України з НАТО
3. Частина ІІ.Взаємовідносини України з НАТО
Частина ІІІ.Аспекти нормативно-правової бази відносин України з альянсом
4. Північноатлантичний договір:Міжнародний документ від 4 квітня 1949 року
5. Хартія про особливе партнерство між Україною та організацією Північноатлантичного договору(9 липня 1997 року)
6. План дій «Україна-НАТО» (22 листопада 2002 року,Прага)
7. Витяг із Закону України «Про основи національної безпеки України» від 19 червня 2003 року
8. Указ Президента України «Про Воєнну доктрину України»
9. Указ Президента України № 1861/2005 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)»
10. Указ Президента України № 1861/2005 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 листопада 2005 року «Про невідкладні заходи щодо дальшого розвитку відносин України з Організацією Північноатлантичного договору (НАТО)»
11. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеґрації України на 2008-2011 роки»
12. Лист-звернення до Генерального секретаря НАТО про приєднання України до Плану дій (15 січня 2008 року)