Довідники - Усе про НАТО

УДК 327.51
ББК 92
У 74

Рекомендовано до друку кафедрою державної політики і менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили (протокол №3 від28.10.2008 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № 4 (68) від 12.12.2008 р.).
Довідник, підготовлений представниками навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеґрації ЧДУ імені Петра Могили у формі відповідей на питання,надає інформацію щодо історії виникнення, сучасних аспектів діяльності та організаційної структури НАТО, взаємовідносин
України з НАТО.

Рецензенти:
Ханстантинов В.О. – кандидат філософських наук, доцент,докторант
Шкляж Й.М. – доктор історичних наук, професор.
Усе про НАТО: історія та сучасність: Довідник / Укладач Багмет М.О., Дерега В.В., Іванов М.С., Громадська Н.А.,Євтушенко О.Н., Ємельянов В.М., Коваль Г.В., Лазарєва О.В.,
Ляпіна Л.А., Палагнюк Ю.В., Сорока С.В., Шатун В.Т.,Богданова Н.О., Бочкарьова Т.Ю., Верба С.М., Гладенко В.М.,Глухова Ю.Б., Гриськова А.М., Донченко Т.О., Личко Т.В.,
Лутченко Н.В., Міхель Д.О., Малікіна О.Б., Матяж С.В.,Пишна Н.С., Степанець І., Тимофєєв С.П., Яковлєва Ю. –Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 112 с.(Бібліогр. серія)

Довідник, підготовлений представниками навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеґрації ЧДУ імені Петра Могили у формі відповідей на питання,надає інформацію щодо історії виникнення, сучасних аспектів діяльності та організаційної структури НАТО, взаємовідносин
України з НАТО.
Особливу увагу приділено окремим аспектам нормативно-правової бази відносин України з Альянсом: викладені тексти деяких нормативних документів, що реґулюють процес
співробітництва нашої держави з НАТО.
Довідник розрахований на магістрантів Інституту державного управління ЧДУ імені Петра Могили спеціальності «Світова та європейська інтеґрація», науковців, політиків, аспірантів,
а також усіх тих, хто цікавиться проблемами євроатлантичної інтеґрації України.

УДК 327.51
ББК 92

© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
Зміст
1. Зміст
Передмова
2. Передмова
test
3. test test