Історія голодомору - Голод-геноцид 1932-1933 років


ББК 63.3(4 Укр. – 4 Мик.) Г 61
УДК 333.160:947.084.62(477.53)

Редакційна колегія:
Гаркуша О.М. (голова), Горбуров Є.Г., Кіщак І.Т., Котляр Ю.В., Соболь П.І., Шитюк М.М. (заступник голови, керівник авторського колективу), Шкварець В.П.


Рецензенти:
Кульчицький С.В., доктор історичних наук, професор, заступник директора Інституту історії України Національної академії наук України; Марочко В.І., доктор історичних наук, керівник дослідників голодоморів в Україні.

Г 61

Голод – геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні матеріали (до 70-річчя трагедії) / Ред. колегія: О.М. Гаркуша, Є.Г. Гобуров, І.Т. Кіщак, Ю.В. Котляр, П.І. Соболь, М.М. Шитюк, В.П. Шкварець. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – с.

На основі архівних і опублікованих джерел та спогадів-свідчень людей, що були свідками голоду – геноциду 1932-1933 років, здійснено спробу відтворити одну з найтрагічніших сторінок історії Миколаївщини ХХ століття.
Книга буде корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, істориків, економістів, соціологів, вчителів, краєзнавців, молоді, школярів, широкого читацького загалу всіх тих, хто цікавиться історією України.


ISBN


© Гаркуша О.М., Горбуров Є.Г., Кіщак І.Т., Котляр Ю.В., Соболь П.І., Шитюк М.М., Шкварець В.П.,

1. Указ Президента України Про встановлення Дня пам’яті жертв голодомору
2. Звернення Президента України Л.Д. Кучми до українського народу в зв’язку з Днем пам’яті жертв голодомору та політичних репресій
3. Гаркуша О.М. Вступне слово
4. Шкварець В.П. Голод – геноцид 1932-1933 рр. в Україні і Миколаївщина: історіографічний аналіз
5. Шитюк М.М. Насильницька колективізація сільського господарства як одна з головних причин голоду 1932-1933 рр
6. Горбуров Є.Г. Голоди 1921-1923, 1932-1933 рр. на території Миколаївщини: схожість і відмінність
7. Шитюк М.М. Голод – геноцид 1932-1933 рр. на території Миколаївщини
8. Котляр Ю.В. Голодомор 1932-1933 рр. – останній етап війни проти південноукраїнського селянина-власника
9. Кіщак І.Т. Сільське господарство Миколаївського району в 1932-1933 роках
10. Соболь П.І. Освіта і наука Миколаївщини в голодні 1931-1934 рр
11. Березовська Т.В. Миколаївщина та голодомор 1933 р.: І шляхи пошуку відповідей
12. Серединський О.В. Документи державного архіву Миколаївської області про голодомор 1932-1933 рр
13. Ташлай Л.Б., Злочевська М.О., Макарчук О.М. З кримінальних справ архіву служби безпеки в Миколаївській області
14. Єнтіс М. Висвітлення голоду – геноциду 1932-1933 років у друкованих засобах масової інформації (роки незалежної України)
15. Р. Беженуца, М. Біличенко, М. Бойченко, М. Дейнеко, Г. Власов, Г. Єжелов,Т. Матвійчик, К. Касьянов, А. Парасенюк, Л. Бернавега, В. Підвальна,І. Баташан, Л. Плясков, О. Подубієнко, Ю. Соломицька,П. Сольоний, К. Сопінський, О. Фомін, О. Шелест,Ф. Яковенко За свідченнями очевидців політичних репресій
16. Юрчик О. Незламне селище Піски Баштанського району за спогадами очевидців у голодні 1932-1933 рр.
17. Мокряк Марина Голодомор 1932-1933 рр. на території Врадіївщини в спогадах очевидців жахливої трагедії
18. Архівні матеріали відшукали і обробили Шитюк М.М. Зайцев Ю.А Архівні документи свідчать
Зміст
19. Зміст
20. Бюлетень (відомості про громадян, що зазнали політичних репресій)
qq
21. wqw
Розділ 2
22. РОЗДІЛ ІІ. ЕТНІЧНІ МЕНШИНИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Додатки
23. ДОДАТКИ
РОЗДІЛ IV. МІЖНАРОДНА РЕАКЦІЯ НА ГОЛОДОМОР 1932-1933 РР.
24. 4.1. Позиція західної преси під час голодоморів в Україні
Розділ 2
25. Бюлетень громадян,що зазнали політичних репресій(Первомайський р-н)
Зміст
26. Зміст