Історія голодомору - Реабілітовані історією. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Первомайський район. Випуск 4.

Бюлетень. Відомості про громадян, що зазнали політичних репресій. Первомайський район.. - Миколаїв, 1997. - 60 с.

В бюлетені публікуються відомості про громадян Первомайського району, що зазнали політичних репресій. В перший розділ включено документи щодо організації роботи по систематизації матеріалів на репресованих.

Уточнення до відомостей про громадян-жертв політичних репресій надсилати до редколегії: 327017, м.Миколаїв, пр. Леніна, 3, кімната 125. Телефони: 39-94-86, 39-91-47.
Редколегія: Круглов М.П. (голова), Журецький Я.І. (заступник голови), Вашкевич В.М. (відповідальний секретар), Бойченко В.П., Гоцуєнко Є.І., Зайцев Ю.О., Коваль А.Д., Козлов В.І., Лоскутников В.С., Мейжис І.А., Олійник А.І., Пучков В.Ю., Романовський Г.Ф., Самойленко А.І., Тригуб П.М., Шапірко П.М., Шкварець В.П.

Автори-укладачи: Вашкевич В.М., Макарчук С.С., Молодих І.В., Мірошниченко В.Г., Бобина О.В., Соловйова Т.В.

Відповідальний за випуск Вашкевич В.М.

Комп’ютерний набір: Соловйова Т.В.
Технічне редагування: Кобзар В.Є., Молодих Н.Є.

© Бюлетень редколегії є офіційним виданням. При публікації матеріалів з бюлетеня посилання на нього обов’язкове.


Зміст
1. Зміст
Розділ 1.Документи
2. Витяг з протоколу допиту колишнього начальника УНКВС по Миколаївській області Фішера І.Б
Документи
3. Протокол огляду архівно-слідчої справи колишніх співробітників УНКВС Миколаївської області
4. Акт перевірки наявності книг в бібліотеці Первомайської педшколи
5. Доповідна записка начальника Первомайського райліту у райвідділ НКВС
Розділ 2.Бюлетень
6. Бюлетень громадян,що зазнали політичних репресій(Первомайський р-н)