Автореферати - ПОЛІТИЧНА ОСВІТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЧИННИК ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук

1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст дисертації
4. Висновки
5. Анотація