Автореферати - РЕСУРСООЩАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ


Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (м. Миколаїв).
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор,заслужений діяч науки і техніки України ГОРЛАЧУК Валерій Васильович, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв),завідувач кафедри економіки підприємства.

Офіційні опоненти:
Доктор економічних наук, професор СОХНИЧ Анатолій Якович,Львівський національний аграрний університет, завідувач кафедри управління земельними ресурсами доктор економічних наук,доцент КОТИКОВА Олена Іванівна,Миколаївський державний аграрний університет,в.о.професора кафедри економіки сільського господарства доктор економічних наук,професор БІЛОУСОВА Світлана Валентинівна,Міжнародний університет бізнесу і права(м. Херсон)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Міжнародного університетубізнесу і права за адресою: 73039, м. Херсон, вул. 49 Гвардійської Дивізії 37-А.

Автореферат розіслано 23 грудня 2011р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради І. С. Кайтанський

Автореферат
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
3. ВИСНОВКИ
4. СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
5. АНОТАЦІЯ