Автореферати - ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Магістерською роботою є рукопис

Робота виконана в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили Міністерства освіти і науки України

науковий керівник – к.психол.наук, професор Васильєв Ярослав Васильович, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили

Захист відбудеться 29 червня 2010 року о 9.00 на засіданні кафедри соціальної роботи і педагогіки Чорноморського державного університету ім. Петра Могили за адресою: 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, ауд. 10-101.
1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
3. ВИСНОВКИ