Автореферати - ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.


АВТОРЕФЕРАТ
1. Титул.
2. Загальна характеристика роботи.
3. Основний зміст дисертації.
4. Список опублікованих праць.
5. Анотація.