Автореферати - РАДІОНУКЛІДИ В КОМПОНЕНТАХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ: МІГРАЦІЯ, РОЗПОДІЛ, НАКОПИЧЕННЯ І КОНТРЗАХОДИ


1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Матеріали і методи досліджень
4. Результати досліджень та їх обговорення
5. Висновки
6. Практичні рекомендації
7. Список праць, опублікованих за темою дисертації
8. Анотація