Автореферати - МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ СТВОРЕННЯ І СУПРОВОДУ ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО РОЗПОДІЛЕНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА


1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст роботи
4. Висновки
5. Основні положення дисертації
6. Анотація