Автореферати - ОЦІНКА ДИНАМІКИ РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ ТА ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА НАСЕЛЕННЯ В РАЙОНАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОЛОВНИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ МИКОЛАЇВСЬКОГО РЕГІОНУ


1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Матеріали і методи досліджень
4. Результати досліджень та їх обговорення
5. Висновки
6. Практичні рекомендації
7. Список праць, опублікованих за темою дисертації
8. Анотація