Автореферати - СУЧАСНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА


1. Титул
2. Загальна характеристика роботи
3. Основний зміст дисертації
4. Висновки
5. Основні положення дисертації