Автореферати - США І ЕВОЛЮЦІЯ АЗІАТСЬКО-ТИХООКЕАНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ ЯПОНІЇ (1950-1990-ті роки)


1. Титул
2. Основний зміст дисертації
3. Список праць, опублікованих за темою дисертації
4. Анотація