Студентські наукові студії - Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. Випуск 1(9) 2007.

Видається з січня 1998 року
Засновник видання – Миколаївська філія Національного університету “Києво-Могилянська академія”
Видання здійснюється у Миколаївському державному гуманітарному університеті імені Петра Могили
Друкується за рішенням Вченої ради МДГУ імені Петра Могили (протокол № 3(56)від 8 листопада 2007 року)

Редакційно-видавнича рада:

Клименко Л.П., головний редактор, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ імені Петра Могили
Мещанінов О.П., заступник головного редактора, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи МДГУ імені Петра Могили
Верланов Ю.Ю., відповідальний редактор секції “Економічні науки”, кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економічних наук МДГУ імені Петра Могили
Пронкевич О.В., відповідальний редактор секції “Філологія”, кандидат філологічних наук, доцент, декан факультету іноземної філології МДГУ імені Петра Могили
Ляпина Л.А., відповідальний редактор секції “Соціальна робота”, кандидат політичних наук, доцент кафедри соціології, в.о. декана факультету соціології МДГУ імені Петра Могили.

Редакційна колегія секції “Політичні науки”, яка здійснювала наукове керівництво при написанні статей:

Багмет М.О., відповідальний редактор секції “Політичні науки”, доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку МДГУ імені Петра Могили
Іванов М.С. – доктор політичних наук, професор
Беглиця В.П. – кандидат економічних наук, доцент
Євтушенко О.Н. – кандидат політичних наук, доцент
Сорока С.В. – кандидат політичних наук, старший викладач
Шатун В.Т. – доцент
Гладенко В.М. – начальник відділу програмно-організаційного забезпечення Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України
Міхель Д.О. – начальник відділу зв’язків з громадськістю
Матяж С.В. – аспірант
Бочкарьова Т.Ю. – студентка.

Відповідальний за серію

Андрєєв В.І. – керівник науково-дослідної частини МДГУ імені Петра Могили.

Адреса редакції:
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10
Тел. (0512) 76-55-99, 76-55-81
E-mail: avi@kma.mk.ua

Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. – Випуск 1(9). – 128 c.
Збірник складається із 2-х частин. У першому розділі містяться статті студентів різних вищих навчальних закладів. В їх основу покладені виступи в Ялті та Севастополі під час проведення влітку 2007 р. круглого столу на тему: “Молодь півдня України про НАТО: історія та сучасність”.
У другому розділі надруковані статті, де розкриваються сучасні актуальні проблеми взаємовідносин Україна – НАТО/ЄС. Ці матеріали підготовлені аспірантами та магістрантами державної служби, які навчаються в Інституті державного управління МДГУ імені Петра Могили.
Збірник призначений для студентів, молодих науковців, активістів громадських об’єднань, всіх, хто цікавиться особливостями сучасних світових інтеграційних процесів та перспективами європейського і євро-атлантичного курсу України.
ISSN 1609-8099
Статті друкуються в авторській редакції.
© Видавництво МДГУ імені Петра Могили, 2007Нічого не знайдено